דיקלה חכמון - קליפיםלמעבר בין הקליפים השונים לחצו על החיצים שבצידי התמונה